Regulamin pobytu w Willa Lolobrygida

SERDECZNIE WITAMY W "WILLA LOLOBRYGIDA", PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM I ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU.

 1. Właścicielem obiektu jak i firmą zarządzającą jest Best Time A.K.Zakrzewska, a pełnomocnikiem i osobą odpowiedzialną za kontakt z Klientem jest Michał Zakrzewski, oraz pracownicy firmy.
 2. Doba hotelowa zaczyna się o godz.16:00 w dniu przyjazdu i kończy o godz.11:00 w dniu wyjazdu
 3. Chęć przedłużenia pobytu prosimy zgłaszać TELEFONICZNIE najpóźniej na dzień przed planowanym wyjazdem do godz. 12:00.
 4. Rozliczenie pobytu zgodnie z rezerwacją następuje w dniu przyjazdu, po wypełnieniu karty meldunkowej , ceny raz ustalone nie podlegają negocjacji, zmiany długości pobytu lub zmiany rezerwacji w terminie krótszym niż 10 dni przed przyjazdem nie będa w żaden sposób akceptowane. Brak przyjazdu równa się starcie rezerwacji oraz zadatku, wcześniejszy wyjazd z jakiegokolwiek powodu nie z winy właściciela obiektu nie jest podstawa do zwrotow kosztów pobytu. 
 5. Rezerwacja jest swego  rodzaju umowa cywilno prawna - i obowiazuje każda ze stron, nie ma możliwości otrzymania zwrotu wpłaconego zadatku  jak i zrwotu pieniędzy za wczesniejszy wyjazd.
 6. Nie opuszczenie pokoju w dniu planowego wyjazdu do godz.11:00 będzie traktowane jako, przedłużenie pobytu o kolejną dobę, jeśli nie zostało to wcześniej uzgodnione telefonicznie.
 7. Osoby niezameldowane na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie w godzinach od 9:00. do 22:00
 8. W całym obiekcie w godzinach od 22:00 do 6:00 obowiązuje cisza nocna – Goście proszeni są w tym czasie o zachowywanie się w sposób niezakłócający pobytu innym.
 9. Osoby wynajmujące POKOJE NIE mogą podnajmować ICH osobom trzecim – nawet jeśli, nie upłynął okres rezerwacji za który uiściły należną opłatę.
 10. Na terenie obiektu obowiązuje kategoryczny zakaz palenia papierosów i produktów tytoniowych, poza wyznaczonymi do tego miejscami, w przypadku niezastosowania się do zakazu i uruchomienia czujek dymowych, Gość zostanie obciążony kosztami akcji gaśniczej. Gość który dopuścił się wykroczenia zwiazanego z paleniem wyrobów tytoniowych zostanie obciażony kosztami czyszczenia pokoju z dymu - koszt to 1000 zł, Gość zobowiazauje się do zapłaty tej kwoty i nie przysługuje  od tego żadne odwołanie.
 11. Na terenie obiektu obowiazauje zakaz poruszania się pod wpływem środków odurzajacych, narkotyków, alkoholu i innych niewymienionych. Obiekt ma charakter rodzinny i prowadzony jest zgodnie z zasadami, które zawarte sa w tym regulaminie. Gość zobowiazauje się do jego przestrzegania.
 12. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz przebywania pod wpływem środków odurzających lub alkoholu.
 13. Opłata za parking zewnętrzny wynosi 20 zł/dobę, zima parking zewnętrzny 25 zł/ doba, 
 14. W dniu przyjazdu Gości istnieje możliwość pobrania kaucji zwrotnej w wysokości 100 zł , celem zabezpieczenia ewentualnych zniszczeń czy nieprzestrzegania postanowień tego regulaminu. Kaucja jest zwracana momencie odebrania apartamentu przez pracownika recepcji jeśli nie stwierdzi żadnych zniszczeń –(patrz cennik uszkodzeń)
 15. Na czas wynajmu pokoju Gościom zostaje wydawany klucz do wejścia i poruszania się po obiekcie, za zgubienie, zniszczenie klucza pobierana jest opłata w wysokości 50 zł/szt.
 16. Przy dokonywaniu rezerwacji pobierany jest zadatek w wartości 30 % wartości pobytu, niewpłacenie go w wyznaczonym terminie skutkuje anulacją rezerwacji, bez możliwości jej przedłużania.
 17. Każda rezerwacja otrzymuję okres na wpłacenie zadatku 3 dni od daty dokonania rezerwacji wstępnej, po tym okresie przy braku wpłaty rezerwacje są kasowane, w przypadku gdy rezerwacja dokonana jest w dni wolne od pracy 3 dni mijają po upływie dni roboczych.
 18. Gość zostaje wprowadzony do obiektu przez uprawnionego pracownika firmy Best Time, wszelkie usterki zauważone w trakcie meldowania należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi lub pod numerem telefonu jaki widnieje na stronie obiektu www.willalolobrygida.pl, nie zgłoszenie usterek równoznaczne jest ich akceptacją i punktem następnym regulaminu.
 19. Gość korzystający z pokoi Willa Lolobrygida ponosi odpowiedzialność materialną za brak, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów, wyposażenia i urządzeń będących na wyposażeniu, powstałe z jego winy, lub z winy osób go odwiedzających,
 20. Pokoje należy zdać pracownikowi firmy Best Time po uprzednim telefonicznym poinformowaniu o chęci opuszczenia pokoi, pracownik ma prawo sprawdzić stan techniczny i wyposażenie pokoju w obecności Gościa, wszelkie usterki zauważone przez pracownika firmy a wcześniej nie zgłoszone obciążają wyjeżdżającego Gościa, zostaje sporządzony protokół i wystawiona faktura VAT za uszkodzone mienie będące własnością Best Time. Nie zgłoszenie opuszczenia pokoju lub samodzielne opuszczenie pokoju równoznaczne jest z akceptacją wszelkich zauważonych usterek przez pracownika Best Time i bezpośrednio obciąża Gościa wszelkimi kosztami ich naprawy, nawet pomimo opuszczenia budynku przez Gościa.
 21. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz przebywania zwierząt jak np. psy, koty i inne- chyba że ustalono inczej z włascicielem obiektu.
 22. Obsługa obiektu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę pojazdów należących do Gości.
 23. Przed opuszczeniem pokoi prosimy o sprawdzenie i zamknięcie drzwi i okien, oraz zakręcenie kaloryferów.
 24. Zabrania się poruszania po obiekcie w obuwiu narciarskim i wnoszenia sprzętu narciarskiego lub rowerów do pokoi, sprzęt narciarski i snowboardowy przechowywać można w narciarni zlokalizowanej w obiekcie.
 25. Odpowiedzialność obsługi obiektu hotelowego za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gości do obiektu, regulują przepisy art. 846- 849 Kodeksu cywilnego.
 26. Goście korzystający z Willi Lolobrygida  zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu. Obsługa ma prawo odmówić przyjęcia Gości którzy, podczas ostatniego pobytu rażąco naruszyli powyższy regulamin. Obsługa ma prawo jak i obowiązek wezwania ochrony lub Policji w przypadku gdy Goście zachowują się w sposób łamiący regulamin jak utrudniający innym spokojny wypoczynek (szczególnie dotyczy to ciszy nocnej). W przypadku naruszenie jakiegokolwiek punktu regulaminu Goście zobowiązują się na żądanie obsługi opuścić obiekt w trybie natychmiastowym. Nie ma możliwości dochodzenia zwrotu pieniędzy w takim przypadku za niewykorzystany pobyt.
 27. Dla osób korzystających z rezerwacji przez Internet - złożenie rezerwacji pobytu jest równoznaczne z przestrzeganiem powyższego regulaminu, co potwierdzone zostaje w dniu przyjazdu podpisem na karcie meldunkowej.
 28. Przyjazd po godzinie 22 w dniu przyjazdu może skutkować dodatkowymi kosztami przy meldunku, koszt oczekiwania pracownika po godzinie 22 wynosi 50 zł (jeśli nie było to wcześniej uzgodnione)
 29. W naszym obiekcie udostępniamy Państwu w pełni wyposażony aneks kuchenny, zniszczenie, lub uszkodzenie wyposażenia aneksu obciąża Gościa w dniu wyjazdu.
 30. Dodatkowo wystawiane napoje butelkowe są dodatkowo płatne, a cena zawsze jest wywieszona przy danym napoju, Goście mają prawo korzystać z wystawionych napoi po wcześniejszym uiszczeniu należytej opłaty, podobnie ma się sytuacja z wystawionymi artykułami spożywczymi.
 31. Na naszej Sali wystawione są zabawki dla Dzieci, uprasza się rodziców o pilnowanie pociech, aby nie zabierać nic do pokoi, zabawki które stoją na Sali są przeznaczone dla wszystkich dzieci przebywających w obiekcie, zniszczenie celowe jakiejkolwiek zabawki lub wyposażenia Sali będzie skutkowało doliczeniem opłaty za nową zabawkę, pufę, paletę itp. do rachunku Gościa.
 32. W przypadku grup zorganizownych, szkoleń dla firm, lub imprez firmowych po opuszczeniu pokoi Właściciel obiektu sprawdza stan pokoi wraz z organizatorem grupy i wszelkie uchybienia, zniszczenie mienia, zabrudzenia powstałe na skutek nieodpowiedniego zachowania obciażaja organizatora grupy. Koszt ewentualnych zniszeń doliczony jest do faktury za pobyt zgodnie z cennikiem detalicznym i płatny jest od razu w momencie wyjazdu. (Koszta zakupu ewentualnego wyposażenia oraz transportu, lub prac naprawczych pokrywa także organizator grupy)
 33. Wszelkie spory wynikłe a nie zamieszczone w regulaminie a mogące wystąpić reguluje sąd właściwy w mieście Poznań.
 34. W sprawie jakichkolwiek uwag, sugestii jesteśmy do Państwa dyspozycji.
 35. W przypadku grup zorganizowanych gdzie płatnikiem jest firma zewnętrzna która organizuje przyjazd, koszt rezygnacji z pobytu bezpośrednio obciąża organizatora grupy, bez względu na ustalenia. Rezygnacja z przyjazdu do zarezerwowanego pokoju w terminie krótszym niż 10 dni  skutkuje zaliczeniem zadatku na poczet Właściciela obiektu, rezygnacja na pobyt krótsza niż 7 dni skutkuje płatnością przez organizatora 70 % wartości pobytu, rezygnacja lub niedojazd Gościa organizowanego przez firmę zewnętrzną -  obciąża organizatora grupy w 100 % wartości pobytu. Płatność za pobyt grup zorganizowanych jest w dniu przyjazdu dokonywana przelewem lub gotówką lub kartą płatniczą.